5 listopada 2015

Termowizja w elektroenergetyce

Podstawowym zadaniem prowadzenia diagnostyki technicznej urządzeń elektroenergetycznych jest uzyskanie wiedzy o stanie pracy urządzenia oraz identyfikacja uszkodzeń występujących w urządzeniach. W większości przypadków wystawienie oceny o stanie pracy urządzenia lub określenia przyczyn nieprawidłowości jego działania wymaga zastosowania różnych metod diagnostycznych. Bez wątpienia zastosowanie termowizyjnej metody wizualizacji rozkładów temperatury i możliwości bezdotykowego pomiaru temperatury podnosi skuteczności przeprowadzania diagnostyki urządzeń, dostarczając informacji, których nie otrzymano by żadną inną metodą.

Pomiary termowizyjne można klasyfikować w grupie badań diagnostycznych maszyn elektrycznych. Dzięki nim można uniknąć wielu kosztownych awarii oraz postojów.

Maszyny wirujące stanowią jedną z najliczniejszych grup maszyn elektrycznych w przemyśle. Silniki wykorzystywane są praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, w elektroenergetyce, w przemyśle spożywczym, chemicznym, petrochemicznym. W energetyce zawodowej generatory i hydrogeneratory to jedne z najważniejszych maszyn, których niezakłócona praca ma kluczowe znaczenie w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Temperatura jest jedną z najczęściej mierzonych wielkości w przemyśle. Pomiary wartości temperatury decydują o przebiegu procesów technologicznych, służą kontroli parametrów różnego rodzaju mediów oraz kontroli stanu pracy maszyn. Znajomość rozkładów temperatury oraz analiza występujących zjawisk cieplnych w ma-szynach elektrycznych odgrywa bardzo istotną rolę z punktu widzenia ich eksploatacji. Zmiany temperatury, zarówno jej wzrost, jak i jej obniżenie są najczęściej pierwszym sygnałem o nienormalnej pracy maszyny i możliwości wystąpienia awarii.

Zaletami wykorzystania kamer termowizyjnych są przede wszystkim bezdotykowy pomiar temperatury, bez ingerencji w konstrukcję maszyny z odległości, podczas normalnej pracy maszyny oraz możliwości wizualizacji rozkładów temperatury.

Diagnostyka termowizyjna maszyn, podczas ich normalnej eksploatacji, obejmuje obserwację rozkładów temperatury oraz pomiar wartości temperatury na widocznych częściach maszyny.

Termowizja w elektroenergetyce pozwala
na szybkie wykrywanie miejsc potencjalnych awarii czy wad w
instalacji i nie wymaga wyłączeń. Z definicji bowiem wadą złącza
jest jego zwiększona rezystancja, która tylko podczas przepływu
prądu prowadzi do podwyższenia temperatury złącza proporcjonalnie do lokalnej rezystywności oraz prądu obciążenia. Stopień tego podgrzania jest podstawowym kryterium klasyfikowania wad.