Krótko i na temat (oczywiście termowizja)

termowizja budynkuTermowizja budynku jest metodą pomiaru, na podstawie której możemy sprawdzić stan izolacji cieplnej badanej przegrody. Badaniem termowizyjnym wskażemy miejsca nieciągłości lub braku izolacji cieplnej (mostki cieplne), poprzez pomiar temperatury na powierzchni przegrody oraz wskazanie obszaru jej występowania. Ma to duże znaczenie przede wszystkim w budynkach poddawanych termomodernizacji zarówno na etapie przed, jak i po zakończeniu prac. Pomiary powinno wykonywać się także na etapie odbioru technicznego nowych i termomodernizowanych budynków istniejących.

Procedura badań termowizyjnych w budownictwie składa się z trzech etapów:

Etap I – etap organizacyjny, którego głównym zadaniem jest:

 • zapoznanie się z obiektem badań – ocena możliwości technicznych wykonania pomiarów,
 • zebranie informacji o budynku – zapoznanie się z dokumentacją techniczną,
 • określenie emisyjności powierzchni materiałów,
 • ustalenie warunków koniecznych do wykonania pomiarów – różnica temperatur 10 K, brak opadów atmosferycznych, w miarę stabilna pogoda 2 dni przed pomiarem oraz w dzień pomiaru,
 • w przypadku budynków nieużytkowanych, 2-3 dni przed oraz w dzień pomiaru utrzymywać temperaturę normalną (docelową)
 • ustalenie zakresu oraz terminu wykonania badania.

Etap II  – główny etap badań, którego zadaniem jest:

 • przygotowanie kamery zgodnie z instrukcją,
 • wprowadzenie właściwych parametrów do systemu kamery,
 • wykonanie pomiarów zgodnie z zasadami (na zewnątrz oraz wewnątrz budynku).

Etap III – wykonanie raportu z badań, którego częścią jest:

 • obróbka termogramów – interpretacja i analiza,
 • ocena stanu przegród, identyfikacja mostków cieplnych, lokalizacja miejsc infiltracji powietrza oraz miejsc zawilgocenia przegród,
 • opracowanie wniosków i zaleceń wynikających z wykonanych badań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *