5 listopada 2015

Termowizja w budownictwie

Badania termowizyjne rejestrują wady izolacji termicznej budynku oraz wszelkie mostki i nieszczelności, wpływające na zwiększenie strat ciepła. Dzięki temu pozwalają na precyzyjną, kompleksową ocenę izolacji termicznej budynków i stopień ich zawilgocenia.

Metoda termowizyjna pozwala szybko i efektywnie postawić diagnozę cieplną budynków. Przy czym można to zrobić bez ingerencji w przegrody. Poszczególne elementy budynku można zbadać nawet z dużej odległości, ale wymaga to stosowania drogich teleobiektywów.

Badania termowizyjne budynków coraz częściej wykorzystywane są też do powykonawczej kontroli jakości robót. Jeżeli w którymś obszarze wystąpią wady izolacji, rozszczelnienie miedzy elementami
budynku lub nieciągłość izolacji lub będzie ona uszkodzona, przylegające do tych miejsc fragmenty ścian będą miały inną temperaturę niż pozostała część ściany.

Zastosowanie termowizji w budownictwie nie ogranicza się jednak tylko do badania izolacyjności termicznej budynków. Za jej pomocą można też wykrywać wady technologiczne przegród budynków, przebieg rur z ciepłą wodą i ewentualne wycieki z powodu ich nieszczelności, a także przebieg sieci ciepłowniczej czy stan kominów i kanałów odprowadzających spaliny.

Istnieje też możliwość wykrywania obecności wody w porach materiału budowlanego. Na obrazie termowizyjnym można bowiem rozróżnić obszary zawilgoceń, określać ich zasięg, a nawet wskazywać źródła wilgoci.