13 listopada 2015

Badania termowizyjne

Nasza firma wykonuje badania termowizyjne w wielu dziedzinach:

Budownictwo:

termogram1

 • badanie jakości termoizolacji przegród budowlanych,
 • badania izolacji cieplnej rurociągów wodnych i parowych,
 • lokalizacja pęknięć w sieciach grzewczych i wodociągowych,
 • badania stanu cieplnego kominów i kanałów odprowadzających spaliny,
 • badania rozpływu czynników w wymiennikach ciepła, skraplaczach i parowaczach urządzeń ziębiących, instalacjach doprowadzających czynniki robocze do tych urządzeń;
Elektroenergetyka:

termogram4

 • audyt termograficzny dla działu Utrzymania Ruchu zakładu produkcyjnego,
 • diagnostyka łożysk maszyn wirujących,
 • oględziny rozdzielni elektrycznych,
 • wykrywanie miejsc połączeń dociskowych o pogorszonym kontakcie elektrycznym w sieciach i instalacjach elektrycznych,
 • diagnostyka pracy urządzeń elektrycznych w tym transformatorów, wyłączników, kondensatorów, bezpieczników, stanu izolatorów i innych urządzeń;
OZE:

termogram5

 • przeglądy paneli słonecznych (fotowoltaicznych),
 • przeglądy turbin wiatrowych;
Badania termowizyjne chłodni:
 • wykrywanie wad izolacji cieplnej,
 • lokalizowanie nieszczelności,
 • sprawdzanie stanu łożysk i silników wentylatorów,
 • wykrywanie usterek w rozdzielniach elektrycznych i skrzynkach bezpiecznikowych;
CENNIK