Krótko i na temat (oczywiście termowizja)

Termowizja budynku jest metodą pomiaru, na podstawie której możemy sprawdzić stan izolacji cieplnej badanej przegrody. Badaniem termowizyjnym wskażemy miejsca nieciągłości lub braku izolacji cieplnej (mostki cieplne), poprzez pomiar temperatury na powierzchni przegrody oraz wskazanie obszaru jej występowania. Ma to duże znaczenie przede wszystkim w budynkach poddawanych termomodernizacji zarówno na etapie przed, jak i po zakończeniu Read more about Krótko i na temat (oczywiście termowizja)[…]